Taracenter – livskunst og livslang læring!

Taracenter formidler helende metoder fra den tibetanske visdomstradisjon, kombinert med kunnskap og forskning om helse, kreativitet, pedagogikk fra et vestlig perspektiv.

Vi tilbyr undervisning og behandlinger tilrettelagt for moderne mennesker innenfor meditasjon, mindfulness meditasjon, tibetansk yoga (Lu Jong og Tsa Lung) og buddhistisk filosofi, kreativitet, kommunikasjon og prosessledelse. Vi tror på livslang læring, ikke «quick-fix» metoder. Ved å gå innover i oss selv kan vi se hva som skal til for å fungere bedre privat og på jobb. Teknikkene er allmennnyttige for helse og velvære, og kan benyttes uavhengige av religiøst, politisk og kulturelt ståsted. De som ønsker å fordype seg i buddhismens metoder kan følge våre meditasjoner, kurs og utdanninger relatert til dette.

Hvem er vi

Lærer og fagleder ved Taracenter: Aase-Hilde Brekke

Aase-Hilde Brekke kommer fra Misvær i Nordland, og har 25 års opplæring i meditasjon fra ulike tradisjoner. Hun har studert tibetansk buddhisme og meditasjon siden 1992, og fikk audiens og intervju med H.H. Dalai Lama da hun studerte tibetansk rituell maskedans i eksilklostre i India. Hun er student av den buddhistiske mester Tulku Lobsang Rinpoche og godkjent Lu Jong-tibetansk yoga instruktør som en av de første i Norge (2007), Tsa Lung («Secret yoga of the 5 Elements») i 2005. Hun fikk samtidig tillatelse til selv å godkjenne instruktører innen Tsa Lung og har også tillatelse  godkjenne egne instruktører innen mindfulness. Aase-Hilde er faglitterær forfatter og skrev boken Mindfulness In Daily Life?(2012), basert på Tulku Lobsangs internasjonale undervisning og hun var arrangør for Nangten Menlang International i 6 år. Hun skrev sin master om Marina Abramovi (UIO, 2012). Brekke er utdannet pedagog, billedkunstner, har en BA i religionsvitenskap, MA i teatervitenskap med ekspertområde avant-garde kunst og performanceteori. Hun har undervist innen kunst, performancekunst siden 1994 og har mottatt en rekke stipend og prosjektstøtte for sin kunst blant annet fra Norsk Kulturråd, Kulturdepartementet, med flere. Se: www.taramedia.no.

Lærer: Tulku Lobsang Rinpoche

Tulku Lobsang Rinpoche er buddhistmester, tibetansk lege og yogi og leder av Nangten Menlang International. Han har besækt Norge årlig siden 2005 og har tilknytning til Gaden-klosteret. Han har gitt Aase-Hilde Brekke i oppgave å lede og undervise ved Taracenter. Han sier om Taracenter:
Taracenter is an independent Buddhist Center which aim is to spread the Vajrayana teachings and ancient healing-techniques from Tibet. Tara is the female aspect of compassion, wisdom and enlightenment in Tibetan Buddhism. I have encouraged Aase-Hilde Brekke to lead and teach at Taracenter.
On my request she wrote the book Mindfulness In Daily Life, based on my international retreats of the original mindfulness teachings from Tibet. Her knowledge about the subject is clearly shown in her deep insights into many of our Vajrayana teachings handled with respect, written in a modern way adapted to benefit Western readers. She shows a capacity and motivation in transmitting Buddhism to the modern world without loosing it?s original essence. Her deep devotion and pure-heart motivation and wisdom are inspiring many people, spread through her teachings and seminars. She has my blessings to continue her joyful and creative work, and I pray that the Buddhist teachings will spread to the benefit of all sentient beings.?

Tara ressursbank:
Helse, pedagogikk, business, organisasjon.

  • Liv-Berit Nyblin Læken, kunst-og uttrykksterapeut.
  • Håkon R.Ueland, miljæterapeut.
  • Lege, nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja, Enhetsterapi , Senter for Livshjelp.
  • Religionsvitenskap: Gustav Erik Karlsaune.
  • Teatervitenskap, arbeidslivskunnskap: Siren Leirvåg (IKOS, UIO)
  • Nettverk: International Theatre Reasearch, Spirituality and Counsoiusness.
  • Nettverk: Himalayan and Tibetan Studies, UIO.

Taracenter inviterer årlig ulike tibetanske lamaer/lærere til Taracenter.
Geshe Lobsang Soepa tilhører Ganden klosteret som er et av de største klosterene i Tibet og har besøkt oss årlig siden 2014. Han var tidligere chantmaster og var forsanger i alle ritualer i klosteret. Han underviser både i India og i Europa i buddhisme. Geshe Lobsang Soepa leder også veldedig arbeid blant flyktninger i India og Taracenter støtter hans arbeid. Vi har tidligere tatt imot Geshe på Taracenter hvor han forrettet Tara puja. En puja er seremonier som fremføres med chanting, tekstresitasjon og instrumenter i klostrene.