Du kan velge mellom Taracenters ulike 1-1 konsultasjoner: stressmestring, mental trening med mindfulness, pusteøvelser.

  1. Pusten er veien til livet!
    Autentiske metoder fra Tibet, Tsa Lung, energihelende metoder, benyttet av tibetanske yogier fokuserer på pust, yoga og visualiseringer. Energibegrepet er knyttet sammen med pusten, og den grunnleggende livsenergi i kroppen. Puste-terapi i kombinasjon med terapeutisk berøring: En behandling foregår ved at vi snakker først om hvilke utfordringer du har, og etterpå ligger du på en benk og mottar terapeutisk berøring. Praktisert over tid kan behandlingene og øvelsene gi deg mer klarhet, oversikt og bidra til endring av dypere mønstre.
  2. Coaching: Stressmestring, mentalt trening med mindfulness.
    Opplever du stress i hverdagen? Problem med prioriteringer? Synes du det er vanskelig ? kommunisere og nå frem med dine tanker? Hos oss lærer du teknikker og metoder for stressmestring, for å få bedre selvinnsikt, og vi hjelper deg til å endre dine rutiner i hverdagen for å unngå stress. Ved Taracenter er vi opptatt av å gi en tilpasset veiledning til den enkeltes behov.
    Mindfulness har fått anerkjennelse fra medisinsk, psykologisk og pedagogisk hold som en metode som b.la. kan redusere stress, gi bedre fokus og større følelses-balanse.?Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har publisert flere forskningsartikler omkring hvilken effekt mindfulness kan ha.
  3. Mestringsmedisin, Enhetsterapi er en kombinasjon av ny forskning og gammel viten omkring kropp-og sinn relasjon. Utviklet av lege Audun Myskja.

For alle konsultasjoner gjelder:

Vi stiller ikke diagnoser, og gir ikke medisinske råd.

Vi lærer bort selvhjelpsmetoder, og behandler ikke sykdom eller lidelser.

Ta kontakt med lege, psykiater, psykolog osv. for sykdom, lidelser for behandling.