Beskrivelse

Behandlingen kombinerer disse elementene:

  • Mestringsmedisin, enhetsterapi?utviklet av Dr. Audun Myskja er en kombinasjon av ny forskning og gammel viten omkring kropp-og sinn relasjon.?Enhetsterapi bygger p? en helhetlig forst?else av hvordan kropp, sinn og ?nd virker sammen og s?ker ? gjenskape enhet i de ulike niv?er mennesket best?r av. Enhetsterapi bygger p? en syntese av medisinsk vitenskap, energimedisin og de mest virksomme elementene i komplement?re metoder. Se:?www.livshjelp.no
  • Bruk av lyd, musikk og kreative l?sninger?integreres i behandlingen.
  • Enhetsterapi er prosessorientert og har som m?l ? aktivere menneskets ressurser i en helhetlig tankegang omkring bedring av livsmestring og egenutvikling.

Praktisk
En enkeltime varer 1 time (60 min), kr. 950.?1 time.
Sykemeldte, studenter og trygdede betaler 650 kr. pr. time.
Ved kj?p av fem timer oppn?r du rabatt.
Ved medlemskap i Taracenter oppn?r du ytterligere reduksjon i pris.

Avbud og endring av avtaler
Hvis timen m? endres eller avbestilles m? du gi beskjed s? raskt som mulig, og senest 24 timer f?r avtalt tid for avbestilling. Hvis ikke m? du betale for ikke m?tt time.

Annet
Vi stiller ikke diagnoser og ber alle v?re klienter opps?ke autorisert helsepersonell ved sykdom.