Beskrivelse

Vil du utdanne deg til Mindfulness instruktør og prosessleder?

Taracenter tilbyr undervisning i autentiske mindfulness-metoder fra buddhismen og fra Tibet. Dette innebærer blant annet opplæring innen grunnleggende filosofi, mental trening med mindfulness, pusteteknikker fra den tibetanske yoga-tradisjon med mere.  Vi underviser grunnleggende og fordypende om meditasjon og praktiserer autentisk mindfulness meditasjon på våre samlinger.  Vi underviser i tillegg i relevante emner fra religionshistorie, buddhistisk filosofi og praksis, pedagogisk teori særlig rettet mot barn og unge, nyeste forskning omkring virkningen av mindfulness og effekten av bruk av musikk og lyd på kropp og sinn.  Vi er opptatt av å gjøre vår undervisning aktuell, up-to date og erfaringsbasert.

 Taracenter kombinerer gammel visdom, pedagogikk og ny forskning og tilbyr opplæring og solid kunnskap om buddhistisk mindfulness og meditasjon i kombinasjon med vestlig kunnskap om kreativitet, selvutvikling. Vestlig  basert mindfulness og stressmestring har hentet noen av metodene sine fra buddhismen, og vi mener det er viktig å sette seg inn i buddhistisk filosofi, tankegang  og praksis for å ha nok kunnskap når du selv underviser. Slik blir du i stand til å undervise på forskjellige nivå, tilpasset individers og gruppers behov. Målet er at våres studenter både skal ha gått i prosesser omkring seg selv og egenutvikling, mestre en vestlig tankegang omkring stressmestring tilpasset hverdag og jobb – og til å ha dybdekunnskap fra en buddhistisk tradisjon. Undervisningen inneholder også å kunne kommunisere, løse konflikter og lede ulike grupper og individ i ulike aldre og livssituasjoner.

Kreativitet og åpenhet

Vi underviser også i kunst-og uttryksterapeutiske metoder for kreativ selvutvikling. Taracenters utdanning gir deg en mulighet til fordypende selvutvikling hvor du lærer en kreativ og åpen metodisk holdning til deg selv, til individer og grupper slik at gode prosesser settes i gang og kommer i havn. I alle relasjoner handler det om å kunne skape god dialog og derfor jobber vi også med kreativ prosessledelse med ulike kreative verktøy i Taracenters utdanning. 

Vi tror at gode prosessledere må ha lært å uttrykke seg selv på mangfoldige vis for å kunne møte andre menneskers behov. Når vi mediterer skapes mange inntrykk og opplevelser, og vi tror på viktigheten av å integrere erfaringer og opplevelser gjennom ord i kombinasjon av kreative uttrykk, bevegelse og integrering i kropp og sinn.

Egenpraksis og prosessledelse
Utdanningen legger vekt på at du skal utvikle en stabil egenpraksis innen meditasjon og lærer deg trinnene i meditasjon, samt fallgruvene, og hvordan motivere og inspirere deg selv og andre til daglig praksis. Vi lærer deg forskjellene på ulike typer meditasjoner og nivå i meditasjon.
Vi vil også gi deg mulighet til å øke din kompetanse innen prosess-og endringsledelse. Derfor anbefaler vi vårt fordypende studie 2 år fordi vi vet at personlige prosesser tar tid, energi og krever øvelse og integrering over tid.

Utdanningen gir deg opplæring, kunnskap, rom for egenrefleksjon deling og trening i å undervise grupper.  Hvordan veilede 1-1  er mer fokus 2. år.

Utdanningen stiller ingen krav til et bestemt livssyn.

Utdanningen passer for

Studiet krever stor egeninnsats, høy motivasjon for å utføre øvelser og meditere hjemme, vilje til læring og fordypning, vilje og evne til å følge opp felles arbeid i kollokviegrupper, ta imot veiledning, delta i gruppen. Deg som er åpen og villig til å lære deg fagstoff og meditasjon i dybden.Utdanningen passer for deg som ikke er redd for å gå i dybden. Utdanningen krever egeninnsats, egenrefleksjon, egenansvar og kan være krevende i perioder i forhold til det å bli kjent med deg selv på et dypere plan. 

Yrkesgrupper som vil ha nytte av vår utdanning: pedagoger, coacher, behandlere, helsepersonell (sykepleiere, psykologer, leger, helsearbeidere), ledere.

OPPTAK
Opptak skjer ved at du først deltar på obligatorisk introduksjonskurs så vi blir litt bedre kjent med hverandre og du kan vurdere om dette er noe for deg.
Du skriver en personlig søknad og vi har en intervju/samtale.
Begrenset deltagerantall: 12

OPPSTART

HØSTEN 2018

Antall ganger
Samlinger en gang i måneden i helger og ukedager, deltidsutdannelse, til sammen 9-10 samlinger i løpet av ett år. I tillegg kommer kollokvier og egeninnsats hjemme, og obligatorisk veiledningssamtaler.

Om fagleder
Aase-Hilde Brekke er pedagog, er billedkunstner, teaterkunstner, faglitterær forfatter og skribent. Hun har 25 års meditasjonserfaring og like lang undervisningserfaring ved universitet, høgskoler og ved ulike organisasjoner. Hun underviser tung fagkunnskap på en lettfattelig måte slik at alle kan forstå. Hun har studert og laget film om tibetansk rituell maskedans Cham, og fikk audiens med Dalai Lama da hun studerte buddhisme ved Tibetan Library of Works and Archives. Studiereisene var støttet av Kulturdepartementet og Norges Forskningsråd.

Vi knytter til oss andre faglærere fra ulike fag som underviser ved utdanningen vår.

Praktisk

Be om å få tilsendt skoleplaner for opptak høsten 2018.

Depositum: kr. 9.000 inngår i hele summen på kr. 36.000 og betales inn ved bekreftet skoleplass.Depositum eller betalte skolepenger betales ikke tilbake ved oppsigelse eller sykdom.
Betalingsordning.
Fire måneders oppsigelse.
Te/kaffe/frukt serveres under utdanningen.

Pensumlitteratur kjøpes i tillegg.
Det sendes ut oppsummeringer etter hver samling.
4 dagers retreat, opphold, reiser kommer i tillegg.

Foto: Aase-Hilde Brekke. Copyright.