Beskrivelse

Coaching: Stressmestring, mentalt trening med mindfulness.
Opplever du stress i hverdagen? Problem med prioriteringer? Synes du det er vanskelig ? kommunisere og n? frem med dine tanker? Hvordan f? oversikt og klarhet i tankene dine?

Hos oss l?rer du teknikker og metoder for mindfulness stressmestring, for ? f? bedre selvinnsikt, og vi hjelper deg til ? endre dine rutiner i hverdagen for ? unng? stress.?Ved Taracenter er vi opptatt av ? gi en tilpasset veiledning til den enkeltes behov og vi bruker derfor tid p? deg s? du skal f?le deg ivaretatt og sett.

Vi anbefaler flere konsultasjoner s? du f?r tid til ? tilpasse selvhjelpsmetoder til din hverdag og f? veiledning underveis i prosessen.

Mindfulness har f?tt anerkjennelse fra medisinsk, psykologisk og pedagogisk hold som en metode som b.la. kan redusere stress, gi bedre fokus og st?rre f?lelses-balanse.?Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten?har publisert flere forskningsartikler omkring hvilken effekt mindfulness kan ha.

Ved Taracenter er vi eksperter p? opprinnelig mindfulness fra en ?stlig tradisjon som kombinerer mental trening, pusteteknikker for avspenning, for mer energi i hverdagen, og enkle yoga?velser som styrker muskulatur og skaper bedre energiflyt i kroppen.

Praktisk
En konsultasjon varer 1 time og koster 950 kr.
Ved kj?p av fem konsultasjoner oppn?r du rabatt.
Ved medlemskap i Taracenter oppn?r du ytterligere reduksjon i pris.

Annet
Autentisk mindfulness er selvhjelpsmetoder, selvutviklingmetoder. Vi stiller ikke diagnoser og ber alle v?re klienter opps?ke autorisert helsepersonell ved sykdom.