Beskrivelse

Vil du lære de opprinnelige tummo-metoder med pust og yoga fra Tibet?
Introduksjonskurs. Tsa Lung fra tummotradisjonen 

Innledende teori omkring buddhistisk filosofi og tibetansk buddhisme, pust og yoga fra Tibet. Introduksjonskurset er ?pent for alle og du før de grunnleggende filosofiske tankene fra buddhismen presentert. I tillegg f?r du en kort innf?ring i enkle pusteteknikker som forsmak p? utdanningen.

Tsa Lung Thighle; Tibetan Secret Yoga of the 5-elements fra tummopraksisen.
Taracenter har den eneste utdanningen i Norge som tilbyr undervisning i opprinnelige energihelende metoder, Tsa Lung Thighle fra Tibet. Teknikkene er del av tummo-praksisen som tradisjonelt har vært praktisert av yogier og yoginier, – som er dedikert til spirituell praksis.

Innhold i kurset:

 • Buddhistisk filosofi
 • avanserte pusteteknikker
 • fysiske yoga
  I tillegg har vi undervisning i religionshistorisk tema, etikk, alternativ lovgivning.

Pris: 2800

Utdanningen passer for:

 • Deg som er har praktisert meditasjon jevnlig over flere år, som er selvbevisst, tar egenansvar for egne følelser og kjenner dine begrensinger og kvaliteter.
 • Det er en fordel å ha en buddhistisk praksis som grunnlag før du begynner, men ikke et absolutt krav.
 • Deg som har en høy etisk standard i forhold til å jobbe med andre mennesker.
 • Deg som ikke er redd for å gå i dybden. Utdanningen krever egeninnsats og egenrefleksjon og kan være krevende i perioder i forhold til det å bli kjent med deg selv på et dypere plan.
 • Tsa Lung Thighle er ikke et terapikurs, men kan virke terapeutisk og du må være forberedt på å håndtere egne emosjonell reaksjoner.
 • Du må være innstilt på regelmessig trening hjemme og å motta personlig veiledning fra din lærer.
 • Du kan ta utdanningen for egenutvikling eller for å utøve energihelende teknikker på andre.
 • Du blir ikke sertifisert til å undervise andre ved å ta vår utdanning som går over ett og et halvt år.
 • Du søker opptak på Tsa Lung Thighle utdanningen etter introduksjonskurset.
 • Opptak skjer ved at du skriver en personlig søknad og et intervju.
 • Når vi har mottatt søknaden kontakter vi deg for en personlig samtale/intervju.

Praktisk
Begrenset deltagerantall
Be om å få tilsendt priser og skoleplaner.

Om fagleder
Hun har tillatelse fra sin buddhistiske mester Tulku Lobsang Rinpoche i Nangten Menlang International til å undervise og sertifisere studenter innen mindfulness meditasjon og Tsa Lung Thighle, som er del av den esoteriske tummopraksisen.

Aase-Hilde Brekke er pedagog, billedkunstner, teaterkunstner, teaterviter, enhetsterapeut, faglitterær forfatter og skribent. Hun har 25 ?rs meditasjonserfaring og like lang undervisningserfaring ved universitet, h?gskoler og ved ulike organisasjoner, for barn, unge og voksne.?Hun underviser tung fagkunnskap p? en lettfattelig m?te slik at alle kan forstå og er kjent for sine fengende og svært engasjerende forelesninger.
Da hun studerte buddhisme og laget film om tibetansk rituell maskedans Cham,?fikk hun audiens med Dalai Lama. Hun studerte buddhisme ved Tibetan Library of Works and Archives. Studiereisene var støttet av Kulturdepartementet og Norges Forskningsråd.

Foto: Aase-Hilde Brekke. Copyright.