Beskrivelse

Vil du l?re de opprinnelige tummo-metoder med pust og yoga fra Tibet?
Introduksjonskurs??Tsa Lung fra tummotradisjonen 26.mai kl. 10.00-14.00, 2019.

Innledende teori omkring buddhistisk filosofi og tibetansk buddhisme, pust og yoga fra Tibet. Introduksjonskurset er ?pent for alle og du f?r de grunnleggende filosofiske tankene fra buddhismen presentert. I tillegg f?r du en kort innf?ring i enkle pusteteknikker som forsmak p? utdanningen.

Tsa Lung Thighle;??Tibetan Secret Yoga of the 5-elements? fra tummopraksisen.
Taracenter har den eneste utdanningen i Norge som tilbyr undervisning i opprinnelige energihelende metoder, Tsa Lung Thighle fra Tibet. Teknikkene er del av tummo-praksisen som tradisjonelt har v?rt praktisert av yogier og yoginier, – ?som er dedikert til spirituell praksis.
? bli l?rt opp innen tummo-systemet betyr ogs? ? f? oppl?ring innen buddhistisk filosofi, du l?rer avanserte pusteteknikker og fysiske yoga?velser fra den tibetanske yogatradisjon.
I tillegg har vi undervisning i religionshistorisk tema, etikk, alternativ lovgivning.

Pris:?1800,-

Utdanningen passer for:

  • Deg som er har praktisert meditasjon jevnlig over flere ?r, ?som er selvbevisst, tar egenansvar for egne f?lelser og kjenner dine begrensinger og kvaliteter.
  • Det er en fordel ? ha en buddhistisk praksis som grunnlag f?r du begynner, men ikke et absolutt krav.
  • Deg som har en h?y etisk standard i forhold til ? jobbe med andre mennesker.
  • Deg som ikke er redd for ? g? i dybden. Utdanningen krever egeninnsats og egenrefleksjon og kan v?re krevende i perioder i forhold til det ? bli kjent med deg selv p? et dypere plan.
  • Tsa Lung Thighle er ikke et terapikurs, men kan virke terapeutisk og du m? v?re forberedt p? ? h?ndtere egne emosjonell reaksjoner.
  • Du m? v?re innstilt p? regelmessig trening hjemme og ? motta personlig veiledning fra din l?rer.
  • Du kan ta utdanningen for egenutvikling eller for ? ut?ve energihelende teknikker p? andre. Men du blir ikke sertifisert til ? undervise andre ved ? ta v?r utdanning som g?r?over ett og et halvt ?r.
  • Du s?ker opptak p? Tsa Lung Thighle utdanningen etter introduksjonskurset.
  • Opptak skjer ved at du skriver en personlig s?knad og et intervju.?N?r vi har mottatt s?knaden kontakter vi deg for en personlig samtale/intervju.Be om pris, skoleplaner fra: post@taracenter.no?

Praktisk
Begrenset deltagerantall
Be om ? f? tilsendt priser og skoleplaner.

Om fagleder
Hun har tillatelse fra sin buddhistiske mester Tulku Lobsang Rinpoche i Nangten Menlang International til ? undervise og sertifisere studenter innen mindfulness meditasjon og Tsa Lung Thighle, som er del av den esoteriske tummopraksisen.

Aase-Hilde Brekke er pedagog, billedkunstner, teaterkunstner, teaterviter, enhetsterapeut, faglitter?r forfatter og skribent. Hun har 25 ?rs meditasjonserfaring og like lang undervisningserfaring ved universitet, h?gskoler og ved ulike organisasjoner, for barn, unge og voksne.?Hun underviser tung fagkunnskap p? en lettfattelig m?te slik at alle kan forst? og er kjent for sine fengende og sv?rt engasjerende forelesninger.
Da hun studerte buddhisme og laget film om tibetansk rituell maskedans Cham,?fikk hun audiens med Dalai Lama. Hun studerte buddhisme ved Tibetan Library of Works and Archives. Studiereisene var st?ttet av Kulturdepartementet og Norges Forskningsr?d.

Foto: Aase-Hilde Brekke. Copyright.