Taracenter ble opprettet i 2005 da Tulku Lobsang Rinpoche fra Tibet bad Aase-Hilde Brekke om å starte et uavhengig buddhistisk senter. Siden den gang har hun undervist flere hundre studenter innenfor tibetanske helende metoder, veiledet mange og startet to instruktørutdanninger ved senteret.

Vi har hele tiden holdt en lav pris for de som har dårlig råd, og er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hvis du ønsker å bidra med støtte til vårt veldedige arbeid slike t vi fortsatt kan gi et tilbud til de som trenger det mest, er vi takknemlige for donasjoner for akkurat dette arbeidet.

Taras Hjelpefond ble opprettet med dette formålet:

Forebyggende lavterskeltilbud rettet mot å forbedre helse og  livskvalitet for de som trenger det mest gjennom behandlinger, kurs,  veiledning og omsorg på andre måter. Tilbudet rettes mot alle  aldersgrupper; barn, ungdom, voksne og eldre. Tiltaket finansieres  gjennom donasjoner og sponsormidler, og skal være et supplement til  eksisterende ordninger, ikke en erstatning.

Ta kontakt på post@taraenter.no for mer informasjon

Taras Hjelpefond, org. nr. 985 564 671